Kære forskningscenter

Vi er meget glade for, at I har lyst til at knytte en medicinstuderende til jeres forskning i almen medicin.

Hensigten med forskningsportalen er at gøre det nemmere for studerende og forskere at finde hinanden – både i forbindelse med bacheloropgave og kandidatopgave, men også med henblik på forskningsår eller et job som forskningsassistent. Vi håber, at dette kan være med til at skabe bro mellem de studerende og forskningen i almen medicin til gavn for alle parter.

Såfremt I ønsker at indrykke en annonce med henblik på at knytte en medicinstuderende til jeres forskningscenter, udfyld da denne skabelon og send den som pdf til samsmedicin@gmail.com. SAMS København står for det administrative arbejde med forskningsportalen, og derfor skal annoncer vedrørende alle studiebyer sendes dertil.

Da arbejdet med forskningsportalen er frivilligt, opfordrer vi til, at man læser sit opslag meget nøje igennem, inden det sendes til upload på hjemmesiden.

Der er op til fem hverdages ekspeditionstid på jeres henvendelse, og I vil modtage en bekræftelsesmail, når jeres opslag er blevet lagt op.

Efter ca. to måneder vil opslaget blive slettet fra forskningsportalen, hvis intet andet er aftalt.

Spørgsmål til forskningsportalen kan altid sendes til samsmedicin@gmail.com

Bedste hilsner fra SAMS.

Annoncen skal indeholde:

  • Overskrift
  • Projektbeskrivelse
  • Projekttype (bacheloropgave, kandidatopgave, forsknings-år, forskningsassistent mm.)
  • Semesterkrav
  • Start- og slutdato
  • Ansøgningsfrist
  • Øvrige kommentarer
  • Kontaktperson inkl. mailadresse og/eller telefonnummer

Alle punkter skal udfyldes og sendes til: samsmedicin@gmail.com

Hent skabelon (word) her.

SAMS - en interessegruppe under DSAM.
Dudal Webdesign